Sobno vratilo za zgibove, hromirano sa sundjerima na hvatnom delu. Podešavanje u zavisnosti od dimenzija vrata. Sadrži i šrafove.

Povezani proizvodi