Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo BMA TRADING D.O.O. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta: www.bmatrading.com

O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta www.bmatrading.com obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva BMA TRADING D.O.O., Beograd-Zemun, Svetozara Papića 3A, mat.br.07466188, PIB: 102493240, Tel.: +381113771538, Fax: +381113771537, www.bmatrading.com, adresa za izjavljivanje reklamacije je: info@bmatrading.com;
– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.bmatrading.com ;
– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.bmatrading.com smatra prodajom na daljinu;
– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.bmatrading.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
– kupljenu robu isporučujemo u roku od 2 dana putem kurirske službe Post Express;
– da se usluga isporuke robe naplaćuje potrošaču u zavisnosti od težine paketa i cene otkupa za robu.
Cene isporuke možete proveriti na ovom linku: http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp
– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.bmatrading.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, ili prethodnom uplatom na naš žiro račun (kao pravno ili fizičko lice);
– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni za drugu veličinu, ili drugi proizvod, kao i na povraćaj sredstava, ali pod uslovom da robu nije koristio, skinuo etiketu, oštetio i sl. Trošak transporta u oba pravca snosi potrošač;
– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod na način koji ćete pročitati dalje u tekstu.

Reklamacije
– Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj: 011/3771538 ili da nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu: info@bmatrading.com. i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.
– Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj: 011/3771538, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu: info@bmatrading.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.
– Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu: info@bmatrading.com .
– detaljnije o uslovima Reklamacija možete pročitati u Pravilniku o reklamacijama.

U slučaju osnovane reklamacije robe, ukoliko ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) troškove zamene ili povraćaj robe, snosi BMA TRADING D.O.O.

S poštovanjem,

Vaš BMA TRADING D.O.O.